O czasopiśmie

Dlaczego warto prenumerować czasopismo ?

Studia przypadków, praktyczne porady i trafnie dobrana tematyka czasopisma to efekt współpracy z ekspertami, praktykami, osobami na co dzień odpowiedzialnymi za organizację działów utrzymania ruchu, zarządzanie produkcją oraz parkiem maszynowym. W czasopiśmie "Służby Utrzymania Ruchu" udzielamy odpowiedzi m.in. na pytania: Gdzie szukać rozwiązań w optymalizacji kosztów? W które rozwiązania diagnozujące warto inwestować? Jak zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa pracy? Jak wdrażać wytyczne znowelizowanych dyrektyw oraz jak przygotować się do kontroli UDT i PIP?  

Czasopismo publikuje co roku „Casebook dla przemysłu” (przykłady najlepszych praktyk, skutecznych wdrożeń oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które przyniosły realne korzyści dla polskich przedsiębiorstw w danym roku) oraz „Przewodnik Szefa Utrzymania Ruchu” (około 100 stron praktycznych proad, podsumowań i analiz dostępnych produktów i usług na rynku w formie przystepnej książki). W portfolio tytułu znajdują się również dwa, doceniane przez branżę, prestiżowe cykliczne wydarzenia: Kongres Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance (www.kongres-sur.pl) oraz jesienne Ogólnopolskie Szkolenie Służb Utrzymania Ruchu (www.szkolenie-sur.pl).

DZIAŁY CZASOPISMA:  Temat numeru, Raport - szczegółowa analiza wybranego zagadnienia z zakresu utrzymania ruchu, Koncepcje, Prewencja, Eksploatacja, Technologie, Obiekt i media, Akademia Produkcji, Zarządzanie ludźmi, Dodatek specjalny - dodatek tematyczny jako integralna część gazety.   

INFORMACJE O TYTULE:  

Charakter: czasopismo o charakterze informacyjnym, przeznaczone dla kadry kierowniczej i dyrektorów odpowiedzialnych m.in. za inwestycje, gospodarkę remontową, procesy produkcji, utrzymanie ruchu, a także obsługę techniczną infrastruktury zakładów produkcyjnych.  

Objętość: 100 stron

Zasięg: ogólnopolski

Nakład: 5 tys. egzemplarzy

 
W najnowszym numerze czasopisma
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.